سه ساله شد !

باورم نمی شه امروز سه ساله که من و مو قشنگ با همیم و  تو خوش حالی و ناراحتی همدیگه شریکیم. با اینکه زیر یه سقف نیستیم و یه کم از هم دوریم اما دلمون روز به روز به هم نزدیکتر می شه. واسه این سه سال کلی از خدا ممنونم و شکرش می کنم... 

کاش امروز پیشم بود و با هم بیرون می رفتیم و یه جشن کوچولو می گرفتیم... یه اتفاق عجیب هم افتاد مو قشنگ فکر کرده بود امروز ٧ فروردینه !!!!!تعجب می خواست فردا منو غافلگیر کنه که من غافلگیرش کردمگاوچران زنگ زدم تبریک بگم صداش در نمی یومد اولین باری بود که همچین روزی رو فراموش کرده بود... راستش من تو دلم یه کوچولو ناراحت بودم اما به خودم امیدواری دادم اولین بار و آخرین بارش باشه چون دفعه ی دیگه هیچ عذری پذیرفته نیست .... مو قشنگ حواستو جمع کن بخشش در کار نیستااااااااااااا

پ.ن : اینو دوباره برات می نویسم مو قشنگ----> کلمه هایم به یاد تو پوست می اندازد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید